کنترل کیفیت

شركت پولادیر مؤفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت ISO/TS 16949 شامل ISO9001 از شركت DQS انگلیس گردیده است.

اعتقاد مدیران و مهندسین این شركت در مورد تولید با كیفیت بالا، موجب گردیده است كه پرسنل كنترل كیفی با قاطعیت در هر مرحله از تولید قطعات نظارت فعال داشته باشند.

جلب رضایت مشتریان اولین هدف مدیران این شركت می باشد. خوشبختانه تاكنون تلاش های پرسنل این شركت در كنترل كیفی و بهبود مستمر كیفیت قطعات تولیدی موجب تثبیت نام این شركت در بازار رقابتی قطعه سازان بعنوان یكی از منابع تولید قطعه با كیفیت، گردیده است.

شركت پولادیر دارای آزمایشگاه مجهز به كوانتومتر، سختی سنج، رادیو گرافی اشعه X و دستگاه های اندازه گیری دقیق در بخش ریخته گری می باشد.

دانلود کاتالوگ